Kurs montera rusztowań

Rusztowania jak i wiele innych urządzeń budowlanych podlegają pod Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego IMBIGS. Osoba dopuszczona do prac na rusztowaniu jak i samego rozkładania i demontażu konstrukcji może być wyłącznie osoba posiadająca książeczkę Operatora Maszyn Budowlanych w tym właśnie zakresie.

Czas trwania szkolenia to 90 godzin. 58 godzin teoretycznych i 32 godziny praktyczne.

Program szkolenia obejmuje zagadnienia z zakresu:

  1. Budowa rusztowań budowlano-montażowych metalowych,
  2. Użytkowanie eksploatacyjne ,
  3. Technologia montażu i demontażu rusztowań budowlano-montażowych metalowych,
  4. BHP,
  5. Zajęcia praktyczne

Aby uzyskać uprawnienia montera rusztowań budowlano-montażowych metalowych należy zdać egzamin przed Komisją powołaną przez Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego. Egzaminy organizujemy raz w miesiącu lub częściej w zależności od zapotrzebowania.

W dniu egzaminu kursanci otrzymują książeczkę Operatora Maszyn Budowlanych.

W cenie szkolenia zapewniamy materiały szkoleniowe i piśmiennicze, kawę, herbatę i ciasteczka. Zapewniamy również wykwalifikowaną kadrę wykładowców i instruktorów.