W związku z zagrożeniem epidemicznym w celu minimalizacji zagrożeń spowodowanych zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 od dnia 16.03.2020 zapraszamy na szkolenia indywidualne.

Zakres szkoleń:

Obsługa wózka jezdniowego podnośnikowego z mechanicznym napędem podnoszenia (widlak)

Obsługa żurawi przenośnych i przewoźnych (HDS)

Obsługa podestów ruchomych przejezdnych (podesty nożycowe),

BHP- dla wszystkich grup zawodowych,

oraz inne zgodnie z zapotrzebowaniem.

Szkolenia skierowane są do osób zdrowych, chcących wykorzystać czas wstrzymujący obowiązki zawodowe na czas zagrożenia epidemicznego.

Z naszej strony zapewniamy środki ochrony indywidualnej, środki dezynfekujące.

Informacje i zapisy Sylwia Kaczmarek 794-543-096

Jednocześnie przypominam iż egzaminy UDT zostały zawieszone do odwołania:

Na podstawie § 8 ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego (Dz. U. poz. 433 z poźn. zm.) Prezes Urzędu Dozoru Technicznego zawiadamia, że mając na celu minimalizację zagrożeń spowodowanych zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 od dnia 16 marca 2020 r. do odwołania Urząd Dozoru Technicznego zawiesza przeprowadzanie egzaminów sprawdzających kwalifikacje osób obsługujących i konserwujących urządzenia techniczne oraz spawaczy.