Serdecznie zapraszamy na szkolenia w zakresie obsługi UTB podlegających pod dozór techniczny takich jak między innymi:

  • wózki jezdniowe (widłowe) wszystkich kategorii,
  • suwnice ogólnego przeznaczenia (sterowane z poziomu roboczego, radiowo, z kabiny)
  • żurawie (HDS), przenośne i przewoźne, stacjonarne
  • podesty ruchome przejezdne (zwyżki)
  • układnice magazynowe
  • wciągniki i wciągarki
  • dźwigi

Kursy prowadzone są na podstawie uzgodnionych i zatwierdzonych programów przez UDT zgodnie z najnowszymi wytycznymi. Wszystkie szkolenia kończą się egzaminem państwowym oraz wydaniem zaświadczeń kwalifikacyjnych uprawniających do obsługi UTB.

Ponadto szkolimy z bezpiecznej eksploatacji UTB wyłączonych spod dozoru technicznego takich jak:

  • wózki unoszące (paleciaki elektryczne prowadzone oraz z podestem dla operatora)
  • podesty załadowcze (burty, windy samochodowe)
  • urządzenie dźwignicowe do 250 kg udźwigu ( z wyłączeniem urządzeń do przemieszczania), o napędzie ręcznym wszystkich mechanizmów, z napędem elektrycznym jednofazowym o udźwigu  do 1000 kg.

Do obsługi powyższych urządzeń transportu bliskiego dopuszcza się osoby przeszkolone w zakresie bezpiecznej eksploatacji urządzenia zgodnie z instrukcją obsługi opracowanej przez producenta oraz z stanowiskowymi instrukcjami obsługi opracowanymi przez eksploatującego oraz z obowiązującymi przepisami prawa.

Nieprzestrzeganie instrukcji eksploatacji lub jej brak na stanowisku pracy jest jednym z najpoważniejszych wykroczeń przeciwko bezpieczeństwu pracowników!

Informacje i zapisy Sylwia 794-543-096, Adrian 570-597-115, biuro@kursy-gorzow.pl