Serdecznie zapraszamy na szkolenia w zakresie obsługi wózków widłowych teleskopowych.

Kursy kończą się egzaminem państwowym prowadzonym przez komisję powołaną przez Urząd Dozoru Technicznego

Sylwia 794-543-096