Zapraszamy na szkolenia z zakresu przewozu materiałów niebezpiecznych ADR wszystkich klas. Kursy prowadzimy zazwyczaj w ostatni weekend każdego miesiąca. Aby przystąpić do kursu należy mieć ukończone 21 lat oraz prawo jazdy odpowiedniej kategorii.

Egzamin w ww. zakresie przeprowadza komisja egzaminacyjna powołana przez Urząd Marszałkowski.

Podstawa prawna:Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 29 Maja 2012 r. w sprawie prowadzenia kursów z zakresu przewozu towarów niebezpiecznych.

Cennik oraz terminarz 

Dodatkowo szkolimy również w zakresie obsługi urządzeń do napełniania i opróżniania zbiorników transportowych (nalewaki) kl. 2 i 3 wg ADR. Szkolenie przeprowadzamy na terenie zakładu pracy, który na swoim terenie posiada urządzenia NO odebrane przez TDT.

Kurs prowadzony jest na podstawie ustalonego i zatwierdzonego programu szkolenia z TDT w Poznaniu.

Egzamin w zakresie urządzeń NO przeprowadza komisja egzaminacyjna powołana przez Transportowy Dozór Techniczny.

Uprawnienia do obsługi urządzeń do napełniania i opróżniania zbiorników transportowych wydawane są na okres 5 lat zgodnie z załącznikiem do Rozporządzenia Ministra Przedsiębiorczości i Technologii w sprawie trybu sprawdzania kwalifikacji przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych oraz trybu i sposobu przedłużania kwalifikacji.

W zakresie transportu drogowego prowadzimy również szkolenia dla osób chcących prowadzić działalności transportową dla przewozu osób i rzeczy czyli Certyfikat Kompetencji Zawodowych dla przewoźników drogowych. Przygotowujemy kursantów do egzaminu państwowego w Szczecinie lub w Poznaniu w zależności od terminów wyznaczanych przez Instytut Transportu Samochodowego.

Kolejnym kursem w tej kategorii są szkolenia z zakresu Czasu pracy kierowcy. Poruszane są tu zagadnienia z Kodeksu Pracy oraz obsługi tachografów.

Po więcej informacji zapraszamy na kawę na Czereśniową 6 pok. 525 tel. 794-543-096, 570-597-115

Kurs ADR – przewóz towarów niebezpiecznych

Zapraszamy na szkolenia w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych we wszystkich zakresach. Szkolenia organizujemy raz w miesiącu. Najbliższy kurs 24-26.03.2023 ul. Podmiejska 18 (budynek WORD), 66-400 Gorzów Wlkp. Informacje i zapisy 794-543-096

KURA ADR – PRZEWÓZ TOWARÓW NIEBEZPIECZNYCH

Ośrodek Szkolenia Zawodowego DOBRY KURS Sylwia Kaczmarek zaprasza na najbliższe szkolenie w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych. Rozpoczęcie szkolenia 26.08.2022 ul. Podmiejska 18, 66-400 Gorzów Wlkp., Informacje i zapisy 794-543-096

KURS ADR

Serdecznie zapraszamy na najbliższe szkolenie ADR – przewóz towarów niebezpiecznych. Rozpoczęcie szkolenia 26.11.2021 godzina 16.00, 66-400 Gorzów Wlkp. Informacje i zapisy 794-543-096, biuro@kursy-gorzow.pl

KURS ADR – PRZEWÓZ TOWARÓW NIEBEZPIECZNYCH

Serdecznie zapraszamy na najbliższe szkolenie w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych ADR podstawowy oraz w cysternach. Rozpoczęcie szkolenia 24.09.2021, 66-400 Gorzów Wlkp. Informacje i zapisy 794-543-096, biuro@kursy-gorzow.pl

KURS ADR

Serdecznie zapraszamy na najbliższe szkolenie w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych ADR podstawowy oraz w cysternach. Rozpoczęcie szkolenia 29.12.2020 godzina 16.00, 66-400 Gorzów Wlkp. ADR podstawowy – 500,00 ADR w cysternach – 300,00 Z uwagi na sytuację epidemiczną ilość miejsc jest ograniczona. Egzamin 31.12.2020. Zakończ rok z nowymi uprawnieniami! Informacje i zapisy Sylwia -794-543-096, Adrian – […]

KURS ADR – PRZEWÓZ TOWARÓW NIEBEZPIECZNYCH

Serdecznie zapraszamy na najbliższe szkolenie w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych w zakresie podstawowym oraz w cysternach. Rozpoczęcie szkolenia 24.07.2020, 66-400 Gorzów Wlkp. Informacje i zapisy 794-543-096, biuro@kursy-gorzow.pl

KURS ADR – PRZEWÓZ TOWARÓW NIEBEZPIECZNYCH

Serdecznie zapraszamy na najbliższe szkolenie w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych ADR podstawowy oraz w cysternach. Rozpoczęcie szkolenia 26.06.2020, 66-400 Gorzów Wlkp.  Zajęcia zgodnie z programem dołączonym do rozporządzenia w sprawie szkolenia kierowców prowadzi Doradca ADR. Kurs kończy się egzaminem państwowym przed komisją powołaną przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego oraz wydaniem zaświadczenia kwalifikacyjnego.       […]

Kurs ADR

Serdecznie zapraszamy na najbliższe szkolenie w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych ADR podstawowy oraz w cysternach. Rozpoczęcie szkolenia 22.05.2020, 66-400 Gorzów Wlkp. Kurs kończy się w niedzielę egzaminem państwowym nadzorowanym przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego. Informacje i zapisy 794-543-096               

KURS ADR W ZAKRESIE PODSTAWOWYM ORAZ W CYSTERNACH

Serdecznie zapraszamy na najbliższe szkolenie ADR w zakresie podstawowym oraz w cysternach. Rozpoczęcie szkolenia 22.05.2020, 66-400 Gorzów Wlkp. Egzamin 24.05.2020 Informacje i zapisy 794-543-096, biuro@kursy-gorzow.pl W trosce o nasze bezpieczeństwo jak i uczestników szkolenia proszę pamiętać o środkach ochrony indywidualnej.

KURS ADR

Serdecznie zapraszamy na najbliższe szkolenie w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych ADR. Rozpoczęcie szkolenia 20.03.2020 Informacje i zapisy  Sylwia Kaczmarek 794-543-096

KURS ADR PODSTAWOWY ORAZ SPECJALISTYCZNY W ZAKRESIE PRZEWOZU W CYSTERNACH

Serdecznie zapraszamy na najbliższe szkolenie w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych w zakresie podstawowym oraz w cysternach. Rozpoczęcie kursy podstawowego 20.03.2020, 66-400 Gorzów Wlkp. Kurs podstawowy – 400,00 Kurs specjalistyczny w cysternach – 300,00 Wydanie zaświadczenia kwalifikacyjnego 50,50 Informacje i zapisy 794-543-096

KURS ADR PRZEWÓZ TOWARÓW NIEBEZPIECZNYCH

Ogłaszamy nabór na najbliższy kurs ADR przewóz towarów niebezpiecznych w zakresie podstawowym, w cysternach oraz kl. 1 i 7. Rozpoczęcie szkolenia 21.02.2020 godzina 16.00, 66-400 Gorzów Wlkp., Kurs kończy się 23.02.2020 egzaminem przed Komisją powołaną przez Urząd Marszałkowski w Zielonej Górze. Informacje i zapisy Sylwia Kaczmarek 794-543-096, biuro@kursy-gorzow.pl

KURS ADR – PRZEWÓZ TOWARÓW NIEBEZPIECZNYCH 27-29.12.2019

Serdecznie zapraszamy na najbliższy a zarazem ostatni w tym roku kurs ADR w zakresie podstawowym, w cysternach oraz klasy 7 (materiały promieniotwórcze). Rozpoczęcie szkolenia 27.12.2019 r, 66-400 Gorzów Wlkp. Zapewniamy materiały szkoleniowe oraz profesjonalne przeszkolenie przygotowujące do egzaminu państwowego oraz przyszłej bezpiecznej pracy. Informacje i zapisy Sylwia Kaczmarek 794-543-096

KURS PRZEWÓZ TOWARÓW NIEBEZPIECZNYCH ADR 25.10.2019

Serdecznie zapraszamy na najbliższe szkolenie w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych wszystkich klas. Rozpoczęcie szkolenia 25.10.2019 r., 66-400 Gorzów Wlkp. Egzamin 29.10.2019 również w siedzibie ośrodka. ADR podstawowy – 400,00 ADR w cysternach – 300,00 Wydanie zaświadczenia 50,50 Zapewniamy profesjonalne przeszkolenie przygotowujące do egzaminu oraz do bezpiecznej pracy, materiały szkoleniowe w tym podręcznik Vademekum praktyka. Informacje […]

KURS ADR

Serdecznie zapraszamy na najbliższe szkolenie w zakresie ADR przewóz towarów niebezpiecznych podstawowy oraz w cysternach. Rozpoczęcie szkolenia 23.08.2019 r., godzina 16.00, 66-400 Gorzów Wlkp. ADR podstawowy – 400,00 ADR w cysternach – 300,00 Wydanie zaświadczenia ADR – 50,50 Informacje i zapisy  Sylwia Kaczmarek 794-543–096

KURS ADR

Serdecznie zapraszamy na najbliższe szkolenie w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych ADR w zakresie podstawowym oraz w cysternach. Rozpoczęcie szkolenia 01.08.2019 r., 66-400 Gorzów Wlkp., Informacje i zapisy 794-543-096

KURS ADR W ZAKRESIE PODSTAWOWYM ORAZ W CYSTERNACH

Serdecznie zapraszamy na najbliższe szkolenie w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych ADR podstawowy oraz w cysternach. Rozpoczęcie szkolenia 26.07.2019 r., godzina 16.00. Egzamin państwowy 28.07.2019 ok. godziny 12.00 Informacje i zapisy 794-543-096

KURS ADR

Serdecznie zapraszamy na szkolenie ADR w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych . Rozpoczęcie szkolenia 24.05.2019 r., godzina 16.00, 66-400 Gorzów Wlkp. ADR podstawowy – 400,00 ADR w cysternach – 300,00 Koszt wydania zaświadczenia kwalifikacyjnego 50,50 Informacje i zapisy 794-543-096, biuro@kursy-gorzow.pl

KURS ADR

Serdecznie zapraszamy na najbliższe szkolenie w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych ADR podstawowy oraz w cysternach. Rozpoczęcie szkolenia 22.02.2019 r. ADR podstawowy 400,00 ADR w cysternach 300,00 Wydanie zaświadczenia ADR 50,50 Informacje i zapisy 794-543-096 biuro@kursy-gorzow.pl

KURS OBSŁUGI URZĄDZEŃ NO (NALEWAKI)

Serdecznie zapraszamy na szkolenie w zakresie obsługi urządzeń do napełniania i opróżniania zbiorników transportowych dla klas 2 i 3 wg. ADR. Kurs prowadzony jest na podstawie zatwierdzonego programu przez Transportowy Dozór Techniczny oddział w Poznaniu. Uzyskanie uprawnienie jest bezterminowe. Informacje i zapisy 794-543-096, biuro@kursy-gorzow.pl  

KURS ADR

Serdecznie zapraszamy na szkolenie ADR we wszystkich zakresach. Rozpoczęcie szkolenia 16.11.2018 r. ADR podstawowy – 400,00 ADR w cysternach – 300,00 ADR mat. wybuchowe – 350,00 Koszt wydania uprawnień – 50,50. Informacje i zapisy 794-543-096

KURS ADR – PRZEWÓZ TOWARÓW NIEBEZPIECZNYCH

Serdecznie zapraszamy na szkolenie ADR w dniach 19-21.10.2018 r. ADR podstawowy – 400,00 ADR w cysternach – 300,00 ADR specjalistyczny – 350,00/klasę Wydanie dokumentu 50,50. Informacje i zapisy 794-543-096

KURS NAPEŁNIANIE I OPRÓŻNIANIE ZBIORNIKÓW TRANSPORTOWYCH

Ogłaszamy nabór na kurs napełnienia i opróżniania zbiorników transportowych – nalewaki.  Kurs kończy się egzaminem przed Komisją powołaną przez Transportowy Dozór Techniczny. Wydany dokument jest bezterminowy. Kurs i egzamin przeprowadzamy w Gorzowie Wlkp. Planowany termin rozpoczęcia szkolenia 24.09.2018 r.

KURS ADR PRZEWÓZ TOWARÓW NIEBEZPIECZNYCH

Serdecznie zapraszamy na najbliższe szkolenie w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych ADR podstawowy i w cysternach. Rozpoczęcie szkolenia 22.06.2018 r. (piątek)  egzamin 24.06.2018 r.(niedziela), ADR podstawowy 400,00 ADR w cysternach 300,00 W celu uzyskania zaświadczenia ADR należy złożyć egzamin przed Komisją powołaną przez Urząd Marszałkowski w Zielonej Górze oraz uiścić opłatę 50,50 za wydanie uprawnienia. Zapewniamy […]

KURS ADR PRZEWÓZ TOWARÓW NIEBEZPIECZNYCH

Serdecznie zapraszamy na najbliższe szkolenie w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych ADR podstawowy i w cysternach. Rozpoczęcie szkolenia 25.05.2018 r. ADR podstawowy – 400,00 ADR w cysternach – 300,00 Informacje i zapisy 794-543-096, biuro@kursy-gorzow.pl

KURS ADR 27.04.2018 R.

Serdecznie zapraszamy na najbliższy kurs ADR w zakresie podstawowym oraz w cysternach. Rozpoczęcie szkolenia 27.04.2018 r., ADR podstawowy 400,00 ADR w cysternach 300,00 Oferujemy profesjonalne przeszkolenie przygotowujące do egzaminu Państwowego oraz bezpiecznej pracy. Zapewniamy najnowsze materiały szkoleniowe oraz dobrą kawę. Informacje i zapisy 794-543-096

KURS ADR PRZEWÓZ TOWARÓW NIEBEZPIECZNYCH 23.03.2018

Serdecznie zapraszamy na kurs z zakresu przewozu towarów niebezpiecznych ADR podstawowy i w cysternach. Rozpoczęcie szkolenia 23.03.2018 – 25.03.2018 r. Zapewniamy profesjonalne przeszkolenie przygotowujące do Egzaminu Państwowego oraz do przyszłej bezpiecznej pracy. ADR podstawowy – 400,00 zł. ADR w cysternach – 300,00 zł W cenie szkolenia materiały szkoleniowe (najnowszy podręcznik, materiały piśmiennicze). Informacje i zapisy […]

KURS ADR 24.11.2017

Serdecznie zapraszamy na najbliższy kurs ADR w zakresie podstawowym oraz w cysternach. Rozpoczęcie szkolenia 24.11.2017 r. godzina 16:00 Zapewniamy profesjonalne przeszkolenie, najnowsze materiały szkoleniowe, dobrą kawę i poczęstunek. Informacje i zapisy 794-543-096, biuro@kursy-gorzow.pl

NAPEŁNIANIE I OPRÓŻNIANIE ZBIORNIKÓW TRANSPORTOWYCH

Serdecznie zapraszamy na  kurs Napełniania i opróżniania zbiorników transportowych. Rozpoczęcie szkolenia 07.05.2018 r. Informacje i zapisy 794-543-096, biuro@kursy-gorzow.pl

PRZEWÓZ TOWARÓW NIEBEZPIECZNYCH ADR

Serdecznie zapraszamy na najbliższe szkolenia ADR w zakresie podstawowym oraz w cysternach. Rozpoczęcie szkolenia 03.11.2017R. Zapewniamy profesjonalne przeszkolenie, najnowsze materiały szkoleniowe, dobrą kawę oraz poczęstunek. Informacje i zapisy 794-543-096, biuro@kursy-gorzow.pl

ADR

Zapraszamy na kurs ADR Potrzebujesz nowych uprawnień?! Zapraszamy. Zadzwoń, umów się na dogodny termin. Sylwia Kaczmarek 794-543-096

ADR

Zapraszamy na kurs ADR Data rozpoczęcia 26.08.2017 r. godz. 9.00 w transporcie drogowym osób Dokładamy wszelkich starań, aby jak najlepiej przygotować Cię do pracy przewoźnika oraz do zaliczenia państwowego egzaminu przeprowadzanego przez UM. W ramach szkolenia otrzymasz materiały przygotowujące Cię do pracy i do egzaminu. Serdecznie zapraszamy

KURS ADR

Zapraszamy na najbliższy kurs ADR przewóz materiałów niebezpiecznych. Rozpoczęcie szkolenia 01.09.2017 r. Zapewniamy profesjonalne przeszkolenie, materiały szkoleniowe i dydaktyczne, dobrą kawę i poczęstunek. Informacje i zapisy 794-543-096. Serdecznie zapraszamy.

DORADCA ADR

PRZEWÓZ MATERIAŁÓW NIEBEZPIECZNYCH Potrzebujesz DORADCY ADR?! Zgłoś się do nas. Współpracujemy z najlepszym! Potrzebujesz uprawnień ADR?! Zapraszamy na szkolenie 04.08.2017 r. Nasze szkolenia oparte są na programach zawartych w rozporządzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie prowadzenia kursów w zakresie przewozów materiałów niebezpiecznych. Zadzwoń 794-543-096, odwiedź nas na facebooku lub po prostu umów […]

TERMINARZ I CENNIK KURSÓW ADR

Poniżej planowane terminy kursów ADR na rok 2022. Z uwagi na panującą sytuację epidemiczną ilość miejsc jest ograniczona.  Informacje i zapisy  Sylwia Kaczmarek tel. 794-543-096, Adrian Filoda tel. 570-597-115. Zakres Miesiąc Data Kurs ADR Styczeń 28-30.01.2022 Kurs ADR Luty 25-27.02.2022 Kurs ADR Marzec 25-27.03.2022 Kurs ADR Kwiecień 22-24.04.2022 Kurs ADR Maj 27-29.05.2022 Kurs ADR Czerwiec […]

Przewóz materiałów niebezpiecznych ADR

Zapraszamy na szkolenie ADR w dniu 04.08.2017 r. godzina 9:00. Oferujemy profesjonalne przeszkolenie, materiały szkoleniowe, dobrą kawę i poczęstunek. Informacje i zapisy 794-543-096, 570-597-115 biuro@kursy-gorzow.pl.

KURS ADR

Serdecznie zapraszamy na szkolenie z zakresu przewozu materiałów niebezpiecznych ADR podstawa, odnowienie i cysterna. Rozpoczęcie szkolenia 30.06.2017 r. Zapewniamy profesjonalne przeszkolenie przygotowujące do egzaminu Państwowego, pakiet materiałów szkoleniowych (w tym książka na własność), dobrą kawę i poczęstunek. Informacje i zapisy 794-543-096, e-mail biuro@kursy-gorzow.pl

PRZEWÓZ MATERIAŁÓW NIEBEZPIECZNYCH ADR – CYSTERNA

ADR – CYSTERNA Kurs ADR  w zakresie przewozów materiałów niebezpiecznych w cysternach obejmuje 16 godzin kształcenia. Organizowany jest po odbyciu szkolenia w zakresie podstawowym. W celu usprawnienia szkolenia oraz uzyskiwania uprawnień przeprowadzamy szkolenia w jednym terminie. Osoby zainteresowane uzyskaniem rozszerzonych uprawnień zobligowane są do odbycia dodatkowych godzin szkolenia oraz do zdania egzaminu z ww. zakresu.  […]

PRZEWÓZ MATERIAŁÓW NIEBEZPIECZNYCH ADR

Raz w miesiącu organizujemy szkolenie ADR przewóz materiałów niebezpiecznych. Kurs trwa 3 dni tj. piątek, sobota i niedziela. Ostatniego dnia przeprowadzany jest egzamin Państwowy. Zapewniamy profesjonalne przeszkolenie i materiały szkoleniowe (na własność). Informacja i zapisy 794-543-096, biuro@kursy-gorzow.pl lub formularz zgłoszeniowy Prosimy pamiętać o zdjęciu (jak do dowodu) w kolorze.

PRZEWÓZ TOWARÓW NIEBEZPIECZNYCH

Kurs prowadzony jest dla przewozów towarów niebezpiecznych wszystkich klas. Szkolenie zakończone jest egzaminem państwowym. Szkolenia prowadzimy raz w miesiącu w siedzibie naszej firmy. Na zlecenie pracodawcy przeprowadzamy szkolenia i egzaminy na terenie firm (po wcześniejszych ustaleniach z Urzędem Marszałkowskim) Zapisy  tel. 794-543-096, 570-597-115 lub e-mail biuro@kursy-gorzow.pl lub poprzez formularz zgłoszeniowy

0 komentarzy

CZAS PRACY KIEROWCÓW

Zapraszamy na szkolenia z zakresu naliczania i rozliczania czasu pracy kierowców. W programie między innymi: -przepisy krajowe i umowy międzynarodowe, -zakres stosowania przepisów dotyczący czasu jazdy, przerw i odpoczynku -zasady używania tachografów, wykresówek i kart kierowcy -różnice pomiędzy normami czasu pracy kierowcy a normami czasu prowadzenia pojazdu, -zasady prowadzenie ewidencji czasu pracy kierowcy, -świadectwo działalności […]

0 komentarzy