SUWNICE

OBSŁUGA SUWNIC OGÓLNEGO PRZEZNACZENIA Suwnica – dźwignica pracująca w ruchu przerywanym, w którym urządzenie chwytające jest podwieszone do wciągarki przejezdnej, wciągnika lub żurawia przemieszczających się po moście. Program szkolenia obejmuje zagadnienia z zakresu: Wiadomości o dozorze technicznym, Maszynoznawstwo specjalistyczne, Eksploatacja, Bezpieczeństwo i higiena pracy, Zajęcia praktyczne Aby uzyskać zaświadczenie kwalifikacyjne uprawniające do obsługi suwnic należy […]

Więcej