KURS OBSŁUGI URZĄDZEŃ NO (NALEWAKI)

Serdecznie zapraszamy na szkolenie w zakresie obsługi urządzeń do napełniania i opróżniania zbiorników transportowych dla klas 2 i 3 wg. ADR. Kurs prowadzony jest na podstawie zatwierdzonego programu przez Transportowy Dozór Techniczny oddział w Poznaniu. Uzyskanie uprawnienie jest bezterminowe. Informacje i zapisy 794-543-096, biuro@kursy-gorzow.pl  

Więcej