KRAJOWY FUNDUSZ SZKOLENIOWY

PRACODAWCO! Zapraszamy do zapoznania się z Krajowym Funduszem Szkoleniowym we właściwych dla miejsca prowadzenia działalności Urzędach Pracy.  Zapewniamy pomoc przy wypełnianiu wniosków pracodawców o przyznanie środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS) na sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego osób będących pracownikami lub pracodawcami. Zgodnie z art. 69 b ust.1 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy pracodawca może otrzymać środki KFS na […]

Więcej