NAJBLIŻSZE SZKOLENIA

SERDECZNIE ZAPRASZAMY Najbliższe szkolenia: 01.09.2017 r. – ADR 01.09.2017 r. – Operator wózka widłowego 04.09.2017 r. – Czas pracy kierowców 06.09.2017 r. – Operator podestów 11.09.2017 r. – BHP 18.09.2017 r. Operator HDS Jednocześnie informujemy iż posiadamy jeszcze wolne miejsca. Serdecznie zapraszamy Sylwia Kaczmarek 794-543-096

Więcej

BHP DLA WSZYSTKICH GRUP ZAWODOWYCH

Zapraszamy na szkolenia BHP. Szkolenia z zakresu Bezpieczeństwa i Higieny Pracy dla wszystkich grup zawodowych. Doradztwo BHP, ocena ryzyka zawodowego, udzielanie pierwszej pomocy przedmedycznej, ochrona przeciwpożarowa. Zapisy nr tel. 794-543-096 lub 570-597-115 lub e-mail biuro@kursy-gorzow.pl

Więcej

BHP DLA PRACODAWCÓW PEŁNIĄCYCH SŁUŻBĘ BHP

Zapraszamy pracodawców pełniących służbę BHP na okresowe szkolenie w wymiarze 64 godzin dydaktycznych. Kurs kończy się egzaminem oraz wydaniem zaświadczenia o ukończeniu szkolenia na zworze MEN. Szkolenie przeprowadzane jest zgodnie z rozporządzeniem w sprawie szkolenia BHP.

Więcej

BHP DLA PRACOWNIKÓW PEŁNIĄCYCH SŁUŻBĘ BHP

Szkolenie jest przeznaczone dla pracowników służby bezpieczeństwa i higieny pracy i osób wykonujących zadania tej służby. Celem szkolenia jest aktualizacja i uzupełnienie wiedzy i umiejętności w szczególności z zakresu: przepisów prawnych dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, analizy i oceny zagrożeń oraz metod oceny ryzyka związanego z tymi zagrożeniami, organizacji i metod kształtowania bezpiecznych i higienicznych […]

Więcej

BHP dla pracowników inżynieryjno-technicznych

Szkolenie jest przeznaczone dla pracowników inżynieryjno-technicznych zakładów pracy, w szczególności projektantów, konstruktorów, technologów, organizatorów produkcji. Przy kompletowaniu grup pracowników do szkolenia należy brać pod uwagę podobieństwo prac wykonywanych przez uczestników szkolenia. Celem szkolenia jest aktualizacja i uzupełnienie wiedzy i umiejętności w szczególności z zakresu: identyfikacji i oceny zagrożeń występujących w procesach pracy, organizacji pracy i […]

Więcej

BHP dla pracodawców i innych osób kierujących pracownikami

Szkolenie jest przeznaczone dla: pracodawców, w tym osób kierujących przedsiębiorstwami państwowymi, spółkami, zakładami prywatnymi, urzędami, spółdzielniami, innych osób kierujących pracownikami (mistrzów, brygadzistów, kierowników wydziałów i innych komórek organizacyjnych). Celem szkolenia jest aktualizacja i uzupełnienie wiedzy i umiejętności w szczególności z zakresu: oceny zagrożeń występujących w procesach pracy oraz ryzyka związanego z tymi zagrożeniami, kształtowania bezpiecznych […]

Więcej