Szkolenie w zakresie środków ochrony roślin

Wprowadzanie w obrót (sprzedaż) jaki i stosowanie środków ochrony roślin uwarunkowane jest ukończeniem szkolenia z doradztwa w zakresie środków ochrony roślin. Szkolenie jak i wydawane zaświadczenia reguluje ustawa z dnia 8 marca 2013 r. w sprawie szkoleń w zakresie środków ochrony roślin. Pieczę nad prawidłowym przebiegiem kursów oraz nad osobami sprzedającymi i stosującymi ww. środki sprawuje Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa (WIORiN).

Program szkolenia podstawowego obejmuje 24 godziny dydaktyczne. Szkolenie uzupełniające skrócone jest do 7 godzin.

Program szkolenia obejmuje:

 

  1. Wybrane zagadnienia w zakresie przepisów prawnych,
  2. Charakterystyka i stosowanie środków ochrony roślin,
  3. Integrowalna ochrona roślin,
  4. Technika wykonywania zabiegów w ochronie roślin,
  5. Zapobieganie negatywnemu wpływowi środków ochrony roślin na środowisko,
  6. Bezpieczeństwo i higiena pracy przy sprzedaży i stosowaniu środków ochrony roślin.

Kurs kończy się egzaminem. Uprawnienia wydawane są na 5 lat. Po tym czasie należy przejść szkolenie uzupełniające.