Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Przedsiębiorczości i Technologii w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego obowiązkiem obsługującego urządzenie techniczne jest przestrzeganie instrukcji eksploatacji w zakresie obsługi przygotowanej przez producenta. 

Obowiązkiem pracodawcy jest stworzenie i udostępnienie stanowiskowej instrukcji obsługi. 

Nieprzestrzeganie instrukcji eksploatacji lub jej brak na stanowisku pracy jest jednym z najpoważniejszych wykroczeń przeciw bezpieczeństwu pracowników. 

Najczęstszą przyczyną wypadków jest niewłaściwa obsługa urządzeń.

Pracodawca powinien wyposażyć obsługującego UTB oraz osoby uczestniczące w procesie podnoszenia ładunków np. sygnalistę i hakowego w odpowiednie środki ochrony osobistej, tj. kask, rękawice, okulary, ochronniki słuchu itd.

Wszystkie szkolenia przygotowujemy w oparciu o instrukcje eksploatacji opracowane przez producenta. Szkolenia prowadzimy na wszystkich typach urządzeń jakimi dysponuje pracodawca. 

Zapraszamy do kontaktu Sylwia 794-543-096, 570-597-115