Ośrodek Szkolenia Zawodowego DOBRY KURS Sylwia Kaczmarek. Ul. Czereśniowa 6 pok. 525, 66-400 Gorzów Wlkp. tel. 794-543-096, biuro@kursy-gorzow.pl

Jako jednostka szkoleniowa znajdująca się w Rejestrze Instytucji Szkoleniowych pod numerem 2.08/00060/2017 Ośrodek Szkolenia DOBRY KURS Sylwia Kaczmarek, specjalizuje się w prowadzeniu  kursów mających na celu zdobycie umiejętności oraz kwalifikacji do wykonywania zawodu.  Od wielu lat prowadzimy szkolenia zarówno w siedzibie naszej firmy jaki i w siedzibie zleceniodawcy. Cechuje nas indywidualne podejście do każdego klienta. Wszystkie szkolenia prowadzimy z najwyższą starannością oraz jakością poświadczoną Certyfikatem ISO 9001:2015 NC-3094. Serdecznie zapraszamy do kontaktu.

 

Sylwia 794-543-096, Adrian 570-597-115, biuro@kursy-gorzow.pl lub zapraszam na kawę ul. Czereśniowa 6 pok. 525, 66-400 Gorzów Wlkp.

Nasz cel to rozwój osobisty zarówno nas samych jak i osób zgłaszających się na kursy. Zdobywanie nowych umiejętności oraz zaświadczeń kwalifikacyjnych zwiększa naszą wartość na rynku pracy. Nie zwlekaj – wybierz z nami dobry kierunek.

W związku z sytuacją epidemiczną dokładamy wszelkich starań, aby chronić siebie i was!

1. Jeśli masz gorączkę lub źle się czujesz – zostań w domu. Zajęcia nadrobimy jak poczujesz się lepiej.

2. Jeśli zapomniałeś maseczki – poproś o maseczkę jednorazową w ośrodku.

3. Powstrzymajmy się przed witaniem uściskiem dłoni – wystarczy Dzień dobry:)

4. W każdej sali dostępne są środki dezynfekujące – korzystaj. 

5. Podczas zajęć praktycznych konieczne są jednorazowe rękawiczki lateksowe – dostępne w ośrodku.

6. Długopis firmowy, materiały szkoleniowe są już Twoją własnością – pamiętaj, aby nie pożyczać długopisu od kolegi, poproś o kolejny

7. Zachowujemy odstęp! Krzeseł z X nie wolno używać.  Nie martw się -Twój pulpit został zdezynfekowany chwilę przed Twoim przyjściem!

  DBAJMY O SIEBIE NAWZAJEM!

Chętnie pomagamy w formalnościach związanych z finansowaniem szkoleń z KFS (Krajowego Funduszu Szkoleniowego)

Jeśli chcesz skorzystać z dofinansowania szkoleń z KFS – zadzwoń powiemy jakie masz możliwości, czy Twoja firma kwalifikuje się do otrzymania pomocy de minimis. Przyjdź na kawę a w ciągu godziny przygotujemy Twój wniosek lub prześlij informacje e-mailem – odeślemy gotowy do podpisu.

Serdecznie zapraszamy na szkolenia:

 KURSY PODDOZOROWE: ( obsługa i konserwacja urządzeń  technicznych podlegających dozorowi technicznemu)

 • Operatorzy żurawi: przenośnych i przewoźnych, stacjonarnych,  samojezdnych.
 • Operatorzy suwnic , wciągników i wciągarek ogólnego przeznaczenia: ogólnego oraz specjalnego przeznaczenia
 • Operatorzy dźwigów: towarowo-osobowych ze sterowaniem wewnętrznym i szpitalne, dźwigi budowlane
 • Operatorzy podestów ruchomych przejezdnych
 • Operatorzy wózków jezdniowych podnośnikowych z mechanicznym napędem podnoszenia oraz wózków z wysięgnikiem oraz wózków z osobą obsługującą podnoszoną wraz z ładunkiem
 • Konserwatorzy ww. urządzeń

Wszystkie szkolenia w zakresie urządzeń transportu bliskiego prowadzone są na podstawie uzgodnionych i zatwierdzonych programów przez Urząd Dozoru Technicznego zgodnie z wytycznymi 2020. Powyższe szkolenia kończą się egzaminami państwowymi przed komisją powołaną przez Urząd Dozoru Technicznego oraz wydaniem terminowego  zaświadczenia kwalifikacyjnego. Zgodnie z załącznikiem nr 3 do  Rozporządzenia Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie sposobu i trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych oraz sposobu i trybu przedłużania okresu ważności zaświadczeń kwalifikacyjnych.

UWAGA! Zmiana rozporządzenia w sprawie bezpieczeństwa i higienie pracy przy użytkowaniu wózków jezdniowych z napędem silnikowym 15 grudnia 2017.

WIĘCEJ INFORMACJI 794-543-096 LUB W SIEDZIBIE FIRMY UL. CZEREŚNIOWA 6 POK. 525.

PRZEWÓZ MATERIAŁÓW NIEBEZPIECZNYCH ADR 

 • ADR podstawowy
 • ADR  w cysternach
 • ADR materiały wybuchowe
 • ADR materiały promieniotwórcze

Kurs ADR kończy się wydaniem uprawnienia na czas 5 lat przez Urząd Marszałkowski w Zielonej Górze.

Ponadto organizujemy szkolenia w zakresie Napełniania i opróżniania zbiorników transportowych.

SZKOLENIE DLA KANDYDATÓW NA DIAGNOSTÓW SAMOCHODOWYCH

Program szkolenia zgodny z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 28 listopada 2014 r. w sprawie szczegółowych wymagań w stosunku do diagnostów (Dz. U. z dn. 18.12.2014r. poz. 1836)
Kurs kończy się egzaminem przed komisją powołaną przez Transportowy Dozór Techniczny
Wymagania dla uczestników:
1) wyższe wykształcenie w obszarze nauk technicznych o specjalności samochodowej i udokumentowane 6 miesięcy praktyki w stacji kontroli pojazdów lub w zakładzie (warsztacie) naprawy pojazdów na stanowisku kontroli lub naprawy pojazdów albo
2) średnie wykształcenie techniczne lub wykształcenie średnie branżowe, o specjalności samochodowej i udokumentowany rok praktyki w stacji kontroli pojazdów lub w zakładzie (warsztacie) naprawy pojazdów na stanowisku kontroli lub naprawy pojazdów, albo
3) wyższe wykształcenie w obszarze nauk technicznych o specjalności innej niż samochodowa i udokumentowany rok praktyki w stacji kontroli pojazdów lub w zakładzie (warsztacie) naprawy pojazdów na stanowisku kontroli lub naprawy pojazdów, albo
4) średnie wykształcenie techniczne lub wykształcenie średnie branżowe, o specjalności innej niż samochodowa i udokumentowane 2 lata praktyki w stacji kontroli pojazdów lub w zakładzie (warsztacie) naprawy pojazdów na stanowisku kontroli lub naprawy pojazdów.
Serdecznie zapraszamy 794-543-096, 570-597-115

BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY:

 • stanowiska robotnicze
 • stanowiska administracyjno-biurowe
 • stanowiska inżynieryjno-techniczne
 • dla pracodawców i osób kierujących pracownikami
 • dla pracodawców pełniących służbę BHP
 • dla służb BHP
 • doradztwo w zakresie BHP
 • ocena ryzyka zawodowego
 • stosowanie środków ochrony roślin
 • obrót i konfekcjonowanie środków ochrony roślin
 • udzielanie pierwszej pomocy przedmedycznej

Szkolenia BHP kończą się egzaminem oraz wydaniem zaświadczenia ukończenia szkolenia na czas określony w rozporządzeniu o szkoleniach BHP.