Jako jednostka szkoleniowa działamy w branży od 2016 roku. Nasi pracownicy, zarówno Ci etatowi jak i współpracujący z nami doraźnie są specjalistami i praktykami w dziedzinie nauczania. Wszyscy posiadamy uprawnienia w zakresie obsługi urządzeń transportu bliskiego (wózki, podesty, żurawie, suwnice itp.) oraz towarów niebezpiecznych ADR jak również obsługi maszyn budowlanych. Minimum raz w roku uczestniczymy w szkoleniach doskonalących kadrę wykładowców oraz zdobywamy nowe uprawnienia i umiejętności.

 

Szkolenie Global Wind Organisation Hakowy-sygnalista w Akademii Wiatru w Koszalinie

 

Bardzo chętnie uczestniczymy w szkoleniach organizowanych przez Urząd Dozoru Technicznego w zakresie bezpiecznej eksploatacji UTB. W dobie pandemii mieliśmy okazję wirtualnie odwiedzić wiele biur i oddziałów UDT korzystając z ich bogatej oferty szkoleń.

W roku 2022 utworzyliśmy specjalną komórkę dla osób ze wschodu. Szkolimy w języku ukraiński i rosyjskim. Podczas egzaminu zapewniamy obecność tłumacza przysięgłego.

Od wielu lat współpracujemy w PUP i korzystamy z wsparcia dla firm w zakresie Krajowego Funduszu Szkoleniowego wspomagając w procesie pozyskiwania środków na szkolenia pracowników podnoszące ich kwalifikacje.

 

Stale podnosimy własne kwalifikacje zdobywając nowe uprawnienia oraz doświadczenie z urządzeniami technicznymi. W tym roku padło na żurawie samojezdne dozorowane przez TDT. W GTC szkoliliśmy się oraz złożyliśmy egzamin z wynikiem pozytywnym na pokaźnym 100 tonowym żurawiu. Bardzo miłe doświadczenie oraz przyjemność zdawania przed Transportowym Dozorem Technicznym. Nie bylibyśmy sobą gdybyśmy nie skorzystali z okazji poznania suwnic portowych specjalnego przeznaczenia. 
Serdecznie zapraszamy do kontaktu. Nasi pracownicy udzielą wszelkich informacji.
Wydajemy zaświadczenia o ukończeniu szkolenia na wzorze Ministra Edukacji Narodowej, certyfikaty UE, pomagamy w uzyskaniu dostępu do elektronicznych potwierdzeń zaświadczeń kwalifikacyjnych e-UDT. Nasi specjaliści są do Twojej dyspozycji!
wzór certyfikatu Katia
poświadczenie UDT Sylwia