Kursy obsługi UTB

Organizujemy kursy i szkolenia w zakresie obsługi urządzeń podlegających dozorowi technicznemu takich jak: obsługa wózka jezdniowego (widlak), obsługa żurawi przenośnych HDS, obsługa podestów ruchomych, obsługa suwnic i inne oraz konserwatorzy ww. urządzeń.

Szkolenia kończą się egzaminem przed Komisją powołaną przez Urząd Dozoru Technicznego oraz wydaniem zaświadczeń kwalifikacyjnych (uprawnienia UDT).

Zajęcia organizujemy w siedzibie naszej firmy jak również w siedzibie zamawiającego. Harmonogram dostosowujemy do potrzeb pracodawców i grafików pracowników. Jako jednostka szkoleniowa składamy wnioski w Urzędzie Dozoru Technicznego o sprawdzenie kwalifikacji kursantów oraz ustalamy termin egzaminu.

Listę  urządzeń podlegającym pod UDT reguluje ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 7 grudnia 2012 r. w sprawie rodzajów urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu.

Rozporządzenia określa Urządzenia Transportu Bliskiego takie jak:

……

6) Maszyny służące do przemieszczania osób lub ładunków w ograniczonym zasięgu: UTB

a) wciągarki i wciągniki,

b) suwnice,

c) żurawie,

d) układnice,

e) dźwigniki (podnośniki), w tym systemy do parkowania samochodów, z wyjątkiem dźwigników stanowiących wyposażenie pojazdów, dźwigników do pochylania stołów technologicznych i dźwigników przenośnych z napędem ręcznym,

f) wyciągi towarowe,

g) wyciągi statków,

h) podesty ruchome,

i) urządzenia dla osób niepełnosprawnych,

j) schody i chodniki ruchome,

k) przenośniki okrężne kabinowe i platformowe,

l) wózki jezdniowe podnośnikowe z mechanicznym napędem podnoszenia;

7) dźwigi do transportu osób lub ładunków, dźwigi budowlane i dźwigi towarowe małe;

8) dźwignice linotorowe;

9) przenośniki kabinowe i krzesełkowe o ruchu obrotowym, przeznaczone do celów rekreacyjno-rozrywkowych;

10) urządzenia techniczne służące do przemieszczania kontenerów przy pracach przeładunkowych;

11) urządzenia załadowcze, wyładowcze lub podające ładunki w ciągach technologicznych przeładowczych;

12) układnice torów, wypornice, korektory położenia służące do zawieszania i regulacji sieci trakcyjnej;

13) przeciągarki pojazdów szynowych; Dziennik Ustaw – 3 – Poz. 1468 14) osobowe i towarowe koleje linowe;

15) wyciągi do przemieszczania osób w celach turystyczno-sportowych;

16) pomosty ruchome z zespołami napędowymi w przystaniach promowych