Kurs obsługi suwnic

Suwnica – dźwignica pracująca w ruchu przerywanym, w którym urządzenie chwytające jest podwieszone do wciągarki przejezdnej, wciągnika lub żurawia przemieszczających się po moście. 

Szkolenia prowadzone są na podstawie opracowanego i zaakceptowanego programu zgodnie z najnowszymi wytycznymi UDT 2020. Organem akceptującym i przeprowadzającym egzamin państwowy jest Urząd Dozoru Technicznego.

Czas trwania szkolenia to 35 godzin.

Program szkolenia obejmuje zagadnienia z zakresu:

 1. Wymagania kwalifikacyjne dla osób obsługujących urządzenia transportu bliskiego podlegające dozorowi technicznemu
 2. Rodzaje urządzeń transportu bliskiego podlegające dozorowi technicznemu
 3. Udźwig i grupa natężenia pracy
 4. Pojęcie stateczności
 5. Budowa urządzeń
 6. Budowa wciągników i wciągarek, suwnic ogólnego przeznaczenia oraz specjalnego przeznaczenia
 7. Mechanizmy oraz ich  budowa i działanie
 8. Urządzenia zabezpieczające stosowane w suwnicach
 9. Wyposażenie (elektryczne, pneumatyczne, hydrauliczne)
 10. Obsługa wciągników i wciągarek, suwnic: czynności operatora przed przystąpieniem do pracy, w czasie pracy i po jej zakończeniu, sterowanie mechanizmami urządzeń, sprawdzenie działania
 11. Obsługa wciągników i wciągarek, suwnic: czynności operatora przed przystąpieniem do pracy, w czasie pracy i po jej zakończeniu, sterowanie mechanizmami urządzeń, sprawdzenie działania (część praktyczna)
 12. Praca w specyficznych warunkach
 13. Współpraca z hakowymi
 14. Warunki bezpiecznej pracy
 15. BHP przy obsłudze urządzeń
 16. Niebezpieczne uszkodzenie/nieszczęśliwy wypadek – procedura postępowania

Po zakończonym szkoleniu przeprowadzamy egzamin wewnętrzny. Po uzyskaniu pozytywnego wyniku wydajemy zaświadczenie o ukończeniu kursu.

Aby uzyskać zaświadczenie kwalifikacyjne wydawane przez Urząd Dozoru Technicznego należy zdać egzamin przed Komisją powołaną przez UDT. Z ramienia instytucji szkoleniowej ustalamy miejsce i termin egzaminu.

W cenie szkolenia zapewniamy materiały szkoleniowe i piśmiennicze, kawę, herbatę i ciasteczka. Zapewniamy również wykwalifikowaną kadrę wykładowców i instruktorów.

Więcej informacji 794-543-096