Procesy produkcji i magazynowania nie mogą się odbywać bez wykwalifikowanych operatorów. Bezpieczeństwo w środowisku pracy oraz wydajność zapewni tylko dobrze działający system zarządzania i kompetentny operator.

Wspólnie zadbamy o rozwój Twojego przedsiębiorstwa!

Współpracując ze służbami BHP oraz osobami kierującymi pracownikami i procesem produkcji wdrażamy systemy zwiększania efektywności w Twojej firmie bo wiemy jak ważna jest dla Ciebie ciągłość produkcji i bezpieczeństwo pracowników. 

Prowadzimy kurs na terenie naszej jednostki lub w siedzibie zamawiającego bez względu na odległość.

Informacje i zapisy:

Sylwia 794-543-096 oferty dla firm,

Katia 536-410-077 – szkolenia obcokrajowców,

Grzegorz 570-597-115 – oferty indywidualne.

Suwnica – dźwignica pracująca w ruchu przerywanym, w którym urządzenie chwytające jest podwieszone do wciągarki przejezdnej, wciągnika lub żurawia przemieszczających się po moście. 

Szkolenia prowadzone są na podstawie opracowanego przez Ośrodek DOBRY KURS programu szkolenia zgodnie z najnowszymi wytycznymi UDT 2020. Powyższy program jest uzgodniony z Urzędem Dozoru Technicznego.

Czas trwania szkolenia oraz termin ustalamy indywidualnie

Program szkolenia obejmuje zagadnienia z zakresu:

  1. Obowiązujące przepisy prawa
  2. Budowa wciągników i wciągarek, suwnic
  3. Urządzenia zabezpieczające stosowane w suwnicach
  4. Obsługa wciągników i wciągarek, suwnic: czynności operatora przed przystąpieniem do pracy, w czasie pracy i po jej zakończeniu, sterowanie mechanizmami urządzeń, sprawdzenie działania
  5. Współpraca z hakowymi
  6. BHP przy obsłudze urządzeń
  7. Nieszczęśliwy wypadek – procedura postępowania

Kadra naszej jednostki posiada szkolenia pedagogiczne oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu dzięki temu stosujemy metody nauki przez doświadczenie czyli na zdobywaniu wiedzy i umiejętności poprzez bezpośrednią interakcję z danym zagadnieniem lub problemem. Jest to proces, w którym uczymy się na własnych przypadkach i odkrywamy nowe rozwiązania przez praktyczne działanie.

ZACHĘCAMY DO WERYFIKACJI OŚRODKA W RIS ORAZ KADRY INSTRUKTORÓW.

Po zakończonym szkoleniu przeprowadzamy egzamin wewnętrzny. Po uzyskaniu pozytywnego wyniku wydajemy zaświadczenie o ukończeniu kursu.

Aby uzyskać zaświadczenie kwalifikacyjne wydawane przez Urząd Dozoru Technicznego należy zdać egzamin przed komisją powołaną przez UDT. Z ramienia instytucji szkoleniowej ustalamy miejsce i termin egzaminu.

Więcej informacji 794-543-096