Kurs operatora kombajnu

Kurs przeznaczony jest między innymi dla rolników obsługujących kombajn zbożowy jak i dla posiadaczy takiego sprzętu w celu jego ubezpieczenia.

Celem szkolenia jest przygotowanie operatora do samodzielniej obsługi kombajnu.

Program szkolenia:

 • budowa i zasada działania silników kombajnów zbożowych,
 • budowa i zasada działania zespołu zbożowego,
 • budowa i zasada działania zespołu młócącego,
 • budowa i zasada działania zespołu czyszczącego,
 • zespoły kombajnu napędzane hydraulicznie,
 • układ napędowy w kombajnach,
 • wyposażenie dodatkowe,
 • obsługa techniczna,
 • organizacja pracy podczas zbioru zbóż,
 • suszenie i przechowywanie ziarna,
 • przepisy bhp i ppoż.
 • zajęcia praktyczne

Kurs kończy się egzaminem wewnętrznym. Absolwenci otrzymują zaświadczenie o ukończeniu szkolenia w zakresie operatora kombajnu zbożowego.