Obsługa żurawi przenośnych HDS

Żuraw – dźwignica z urządzeniem ładunkowym podwieszonym do wysięgnika lub wciągarki, wciągnika przemieszczającego się po wysięgniku.  Żuraw przenośny (przeładunkowy HDS)  jest to żuraw o napędzie mechanicznym, złożony z kolumny obracającej się w podstawie i układu wysięgnikowego, osadzonego na szczycie kolumny. Żuraw przeładunkowy jest zazwyczaj instalowany na pojeździe (także na przyczepie) i przeznaczony do załadunku i wyładunku tego pojazdu.

Definicja – Wytyczne UDT dotyczące eksploatacji urządzeń transportu bliskiego. Wydanie 2, czerwiec 2019

              

Szkolenie w zakresie obsługi żurawi (HDS)  to 35 godzin. Program szkolenia jest uzgodniony i zaakceptowany prze UDT zgodnie z najnowszymi wytycznymi 2020. Kurs kończy się egzaminem państwowym. Zaświadczenie kwalifikacyjne tej kategorii uprawnia do obsługi żurawi stacjonarnych oraz żurawi przenośnych i przewoźnych.

Program szkolenia:

 1. Wymagania kwalifikacyjne dla osób obsługujących urządzenia transportu bliskiego podlegające dozorowi technicznemu
 2. Rodzaje urządzeń transportu bliskiego podlegające dozorowi technicznemu
 3. Udźwig
 4. Pojęcie stateczności
 5. Budowa urządzeń
 6. Budowa żurawi
 7. Mechanizmy oraz ich  budowa i działanie
 8. Urządzenia zabezpieczające stosowane w żurawiach
 9. Wyposażenie (elektryczne, pneumatyczne, hydrauliczne
 10. Obsługa żurawi: czynności operatora przed przystąpieniem do pracy, w czasie pracy i po jej zakończeniu, sterowanie mechanizmami urządzeń, sprawdzenie działania.
 11. Obsługa budowa żurawi: czynności operatora przed przystąpieniem do pracy, w czasie pracy i po jej zakończeniu, sterowanie mechanizmami urządzeń, sprawdzenie działania. (część praktyczna)
 12. Współpraca z hakowymi
 13. Praca w specyficznych warunkach
 14. Warunki bezpiecznej pracy
 15. BHP przy obsłudze urządzeń
 16. Niebezpieczne uszkodzenie/nieszczęśliwy wypadek – procedura postępowania

Po zakończonym szkoleniu przeprowadzamy egzamin wewnętrzny. Po uzyskaniu pozytywnego wyniku wydajemy zaświadczenie o ukończeniu kursu.

Aby uzyskać zaświadczenie kwalifikacyjne wydawane przez Urząd Dozoru Technicznego należy zdać egzamin przed Komisją powołaną przez UDT. Z ramienia instytucji szkoleniowej ustalamy miejsce i termin egzaminu.

Informacje i zapisy Sylwia Kaczmarek 794-543-096