Żuraw przenośny – dźwignica z urządzeniem ładunkowym podwieszonym do wysięgnika lub wciągarki, wciągnika przemieszczającego się po wysięgniku.  Żuraw przenośny (przeładunkowy HDS)  jest to żuraw o napędzie mechanicznym, złożony z kolumny obracającej się w podstawie i układu wysięgnikowego, osadzonego na szczycie kolumny. Żuraw przeładunkowy jest zazwyczaj instalowany na pojeździe (także na przyczepie) i przeznaczony do załadunku i wyładunku tego pojazdu.

 

Żuraw samojezdny to dźwignica na podwoziu samochodu ciężarowego lub specjalnie skonstruowanym podwoziu samojezdnym, używana głównie do prac przeładunkowych i montażowych; składa się z wciągarek i wychylnego wysięgnika, co pozwala na podnoszenie i opuszczanie ciężaru oraz jego przemieszczanie.

 

 

Żuraw stacjonarny to dźwignica pracująca w ruchu przerywanym, przeznaczona do przemieszczania ładunków w przestrzeni ograniczonej wysokością podnoszenia, długością wysięgnika oraz kątem obrotu wysięgnika. Żuraw warsztatowy najczęściej składa się z zamontowanego na stałe do podłoża słupa z obrotowym wysięgnikiem lub samego wysięgnika zamocowanego obrotowo np. do ściany lub innej maszyny. Mechanizmy podnoszenia i zmiany wysięgu najczęściej realizowane są poprzez wykorzystanie wciągnika poruszającego się po wysięgniku.

Czas i termin szkolenia ustalamy indywidualnie.

Program szkolenia jest opracowany przez Ośrodek DOBRY KURS oraz uzgodniony i zaakceptowany prze UDT zgodnie z najnowszymi wytycznymi 2020. Kurs kończy się egzaminem państwowym. 

Najważniejsze zagadnienia:

  1. Obowiązujące przepisy prawa
  2. Budowa żurawi
  3. Urządzenia zabezpieczające stosowane w żurawiach
  4. Obsługa żurawi: czynności operatora przed przystąpieniem do pracy, w czasie pracy i po jej zakończeniu, sterowanie mechanizmami urządzeń, sprawdzenie działania.
  5. Współpraca z hakowymi
  6. BHP przy obsłudze urządzeń
  7. Nieszczęśliwy wypadek – procedura postępowania

Kadra naszej jednostki posiada szkolenia pedagogiczne oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu dzięki temu stosujemy metody nauki przez doświadczenie czyli na zdobywaniu wiedzy i umiejętności poprzez bezpośrednią interakcję z danym zagadnieniem lub problemem. Jest to proces, w którym uczymy się na własnych przypadkach i odkrywamy nowe rozwiązania przez praktyczne działanie.

Po zakończonym szkoleniu przeprowadzamy egzamin wewnętrzny. Po uzyskaniu pozytywnego wyniku wydajemy zaświadczenie o ukończeniu kursu.

Aby uzyskać zaświadczenie kwalifikacyjne wydawane przez Urząd Dozoru Technicznego należy złożyć z wynikiem pozytywnym egzamin przed komisją powołaną przez UDT. Z ramienia instytucji szkoleniowej ustalamy miejsce i termin egzaminu.

Informacje i zapisy Sylwia Kaczmarek 794-543-096, biuro@kursy-gorzow.pl