Kurs na wózek widłowy

 

Aby zdobyć uprawnienia do obsługi urządzeń transportu bliskiego takich jak np., wózek jezdniowy (widlak), podesty ruchome przejezdne (nożycowe,  teleskopowe, przegubowe, montowane na pojeździe), żurawie przenośne i przewoźne HDS, dźwigi towarowe i osobowe ( windy), suwnice i inne podlegające dozorowi technicznemu, konieczne jest złożenie egzaminu przed komisją powołaną przez UDT z wynikiem pozytywnym.

Szkolenia prowadzone są na podstawie opracowanego i zaakceptowanego programu zgodnie z najnowszymi wytycznymi UDT 2020. Organem akceptującym i przeprowadzającym egzamin państwowy jest Urząd Dozoru Technicznego.

Prowadzimy kurs na terenie naszej jednostki lub w siedzibie zamawiającego bez względu na odległość. Informacje i zapisy Sylwia Kaczmarek 794-543-096, Adrian Filoda 570-597-115.

Obsługa wózka jezdniowego – widłowego

Czas trwania szkolenia to 35 godzin.

Program szkolenia obejmuje zagadnienia z zakresu:

 1.  Wymagania kwalifikacyjne dla osób obsługujących urządzenia transportu bliskiego podlegające dozorowi technicznemu
 2. Rodzaje urządzeń transportu bliskiego podlegające dozorowi technicznemu
 3. Udźwig i grupa natężenia pracy
 4. Pojęcie stateczności
 5. Budowa urządzeń
 6. Budowa wózka jezdniowego
 7. Mechanizmy oraz ich  budowa i działanie
 8. Urządzenia zabezpieczające stosowane w wózkach jezdniowych
 9. Wyposażenie (elektryczne, pneumatyczne, hydrauliczne)
 10. Obsługa wózka jezdniowego: czynności operatora przed przystąpieniem do pracy, w czasie pracy i po jej zakończeniu, sterowanie mechanizmami urządzeń, sprawdzenie działania
 11. Obsługa wózka jezdniowego: czynności operatora przed przystąpieniem do pracy, w czasie pracy i po jej zakończeniu, sterowanie mechanizmami urządzeń, sprawdzenie działania. (część praktyczna)
 12. Praca w specyficznych warunkach
 13. Zasady bezpiecznej eksploatacji urządzeń zasilanych gazem. Wymiana butli gazowych
 14. Warunki bezpiecznej pracy
 15. BHP przy obsłudze urządzeń
 16. Niebezpieczne uszkodzenie/nieszczęśliwy wypadek – procedura postępowania

Po zakończonym szkoleniu przeprowadzamy egzamin wewnętrzny. Po uzyskaniu pozytywnego wyniku wydajemy zaświadczenie o ukończeniu kursu.

Aby uzyskać zaświadczenie kwalifikacyjne wydawane przez Urząd Dozoru Technicznego należy zdać egzamin przed Komisją powołaną przez UDT. Z ramienia instytucji szkoleniowej ustalamy miejsce i termin egzaminu. 

W cenie szkolenia zapewniamy materiały szkoleniowe i piśmiennicze, kawę, herbatę i ciasteczka. Zapewniamy również wykwalifikowaną kadrę wykładowców i instruktorów.

Więcej informacji 794-543-096