Kurs na koparko – ładowarkę

Każda osoba, która chce podjąć zatrudnienie jako operator koparko-ładowarki musi przejść odpowiednie szkolenie. W dniu egzaminu Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego wydaje uprawnienia czyli książeczkę Operatora Maszyn Budowlanych.

Program szkolenia obejmuje zagadnienia z zakresu:

  1. BHP
  2. Użytkowanie eksploatacyjne
  3. Podstawy elektrotechniki
  4. Elementy hydrauliki
  5. Budowa koparko-ładowarki
  6. Technologia robót
  7. Silniki spalinowe
  8. Dokumentacja techniczna
  9. Zajęcia praktyczne

Egzamin składa się z części praktycznej i teoretycznej. W dniu egzaminu wydawane są książeczki Operatorów Maszyn Budowlanych.

W cenie szkolenia zapewniamy materiały szkoleniowe i piśmiennicze, kawę, herbatę i ciasteczka. Zapewniamy również wykwalifikowaną kadrę wykładowców i instruktorów.