Kurs ADR Gorzów Wielkopolski

Szkolenia z zakresu przewozów towarów niebezpiecznych ADR przeznaczone jest dla kierowców zatrudnionych przy transporcie takich materiałów. Oferta szkoleń skierowana jest również dla firm transportowych zatrudniających kierowców.

Przepisy w tym zakresie reguluje Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 roku o przewozie towarów niebezpiecznych oraz rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie prowadzenia kursów z zakresu przewozu towarów niebezpiecznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2383)

Zapraszamy na szkolenia ADR podstawowy, cysterny, materiały promieniotwórcze oraz wybuchowe. Kursy organizujemy cyklicznie raz w miesiącu zazwyczaj ostatni wypadający weekend.

Szkolenie skierowane jest dla kierowców chcących przewozić materiały niebezpieczne, warunkiem jest ukończenie 21 lat.

Celem szkolenia jest przygotowanie teoretyczne i praktyczne do egzaminu Państwowego przed Komisją powołaną przez Urząd Marszałkowski oraz wydanie zaświadczenia o przeszkoleniu kierowcy.

Ramowy program nauczania dostępny jest w rozporządzeniu w sprawie prowadzenia szkoleń ADR.

Uzyskane uprawnienia odnawia się co 5 lat.