Szkolenia z zakresu obsługi urządzeń podlegających Dozorowi Technicznemu jak i przewozu towarów niebezpiecznych powtarzamy cyklicznie.  Serdecznie zapraszamy do kontaktu w celu ustalenia indywidualnej usługi szkoleniowej dla waszych pracowników lub terminu zgodnego z preferencjami zamawiającego.  Sylwia Kaczmarek – 794-543-096, biuro@kursy-gorzow.pl

Najbliższe szkolenia

14.09.2022 godzina 9.30/16.00 – OPERATOR WÓZKA WIDŁOWEGO KAT II WJO  Z EGZAMINEM UDT

26.08.2022 (piątek) godzina 16.00 –  ADR PRZEWÓZ TOWARÓW NIEBEZPIECZNYCH 

27.08.2022 (sobota) godzina 9.30 –  OPERATOR ŻURAWI PRZENOŚNYCH I PRZEWOŹNYCH  HDS

 2022 –  OBSŁUGA WÓZKA UNOSZĄCEGO ELEKTRYCZNEGO

26.08.2022 (sobota) godzina 9.30 – OPERATOR PODESTÓW RUCHOMYCH   Z EGZAMINEM UDT 

2022 – Bezpieczna eksploatacja urządzeń transportu bliskiego 

Wszystkie nasze szkolenia oparte są na programach zatwierdzonych przez Urząd Dozoru Technicznego zgodnie z wytycznymi 2020, Transportowy Dozór Techniczny lub ściśle określonych w rozporządzeniach regulujących zakres szkoleń.

Obowiązujące akty prawne:

1. Ustawa o Dozorze Technicznym z dnia 21 grudnia 2000 r.

2.  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 07 grudnia 2012 r. w sprawie rodzajów urządzeń podlegających dozorowi technicznemu

3.  Rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii  z dnia 21 maja 2019 r., w sprawie sposobu i trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i  konserwacji urządzeń technicznych oraz sposobu i trybu przedłużania okresu ważności zaświadczeń kwalifikacyjnych.

4. Rozporządzenie Ministra przedsiębiorczości i technologii z dnia 30 października 2018 r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji, napraw i modernizacji urządzeń transportu bliskiego.

Informacje i zapisy Sylwia Kaczmarek 794-543-096, Adrian 570-597-115, 66-400 Gorzów Wlkp.