SZKOLENIA Z OBSŁUGI WÓZKÓW UNOSZĄCYCH

Serdecznie zapraszamy pracodawców do skorzystania z oferty szkoleń z obsługi wózków unoszących takich jak: paleciaki elektryczne prowadzone oraz z podestem dla operatora. Kluczowe w kwestii bezpieczeństwa jest użytkowanie wózków zgodnie z zaleceniami producenta. Do obsługi dopuszczone mogą być osoby przeszkolone w ww. zakresie. Kurs prowadzony jest na podstawie zatwierdzonego programu przez UDT oraz instrukcji eksploatacji. […]

Więcej

KURS KIEROWNIK SKŁADOWISKA ODPADÓW

Serdecznie zapraszamy na najbliższe szkolenie w zakresie kierowania składowiskiem odpadów. Rozpoczęcie szkolenia marzec 2019. Koszt szkolenia 1200,00 netto. Koszt egzamin przed Komisją powołaną przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze (ok. 1700,00) Koszt wydania świadectwa kierownika składowisk odpadów (ok. 56,00) Informacje i zapisy 794-543-096, biuro@kursy-gorzow.pl

Więcej

ROZPORZĄDZENIE W SPRAWIE UŻYTKOWANIA WÓZKÓW JEZDNIOWYCH 2018

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy użytkowaniu wózków jezdniowych z napędem silnikowym z dnia 15 grudnia 2017 r. Ww. Rozporządzenie określa wymagania BHP przy użytkowaniu wózków jezdniowych. Zgodnie z & 4.1 do obsługi wózków jezdniowych podnośnikowych z mechanicznym napędem podnoszenia dopuszcza się osobę, która ukończyła 18 lat i posiada […]

Więcej

Kierownik Składowiska Odpadów Szkolenie przygotowujące do Egzaminu Państwowego na Zarządzającego Składowiskiem odpadów

Ogłaszamy nabór na szkolenie przygotowujące Do egzaminu Państwowego na zarządzającego składowiskiem odpadów. Kurs skierowany jest dla: Osoby przygotowujące się do zdobycia świadectwa stwierdzającego kwalifikacje w zakresie gospodarowania odpadami. Pracownicy zakładów gospodarki odpadami. Pracownicy przedsiębiorstw komunalnych. Kierownicy oraz zarządzający składowiskiem odpadów. Zakres tematyczny obejmuje Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 września 2013 r. w sprawie stwierdzania kwalifikacji […]

Więcej

KURSY UDT

Zapraszamy na szkolenie w zakresie  urządzeń transportu bliskiego.  Zapewniamy profesjonalne przeszkolenie, materiały dydaktyczne, dobrą kawę i poczęstunek. Zapisy i informacje 794-543-096,  e-mail biuro@kursy-gorzow.pl

Więcej

UDZIELANIE PIERWSZEJ POMOCY PRZEDMEDYCZNEJ

Zadbaj o bezpieczeństwo swoje, swoich bliskich i pracowników. Organizujemy profesjonalne kursy udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Zajęcia prowadzone przez ratownika medycznego z użyciem  profesjonalnego sprzętu. Czas trwania szkolenia to 8 godzin dydaktycznych w większości wykorzystanych na praktykę. Informacje 794-543-096, biuro@kursy-gorzow.pl

Więcej

BHP DLA WSZYSTKICH GRUP ZAWODOWYCH

Zapraszamy na szkolenia BHP. Szkolenia z zakresu Bezpieczeństwa i Higieny Pracy dla wszystkich grup zawodowych. Doradztwo BHP, ocena ryzyka zawodowego, udzielanie pierwszej pomocy przedmedycznej, ochrona przeciwpożarowa. Zapisy nr tel. 794-543-096 lub 570-597-115 lub e-mail biuro@kursy-gorzow.pl

Więcej

BHP DLA PRACODAWCÓW PEŁNIĄCYCH SŁUŻBĘ BHP

Zapraszamy pracodawców pełniących służbę BHP na okresowe szkolenie w wymiarze 64 godzin dydaktycznych. Kurs kończy się egzaminem oraz wydaniem zaświadczenia o ukończeniu szkolenia na zworze MEN. Szkolenie przeprowadzane jest zgodnie z rozporządzeniem w sprawie szkolenia BHP.

Więcej

BHP DLA PRACOWNIKÓW PEŁNIĄCYCH SŁUŻBĘ BHP

Szkolenie jest przeznaczone dla pracowników służby bezpieczeństwa i higieny pracy i osób wykonujących zadania tej służby. Celem szkolenia jest aktualizacja i uzupełnienie wiedzy i umiejętności w szczególności z zakresu: przepisów prawnych dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, analizy i oceny zagrożeń oraz metod oceny ryzyka związanego z tymi zagrożeniami, organizacji i metod kształtowania bezpiecznych i higienicznych […]

Więcej

BHP dla pracowników inżynieryjno-technicznych

Szkolenie jest przeznaczone dla pracowników inżynieryjno-technicznych zakładów pracy, w szczególności projektantów, konstruktorów, technologów, organizatorów produkcji. Przy kompletowaniu grup pracowników do szkolenia należy brać pod uwagę podobieństwo prac wykonywanych przez uczestników szkolenia. Celem szkolenia jest aktualizacja i uzupełnienie wiedzy i umiejętności w szczególności z zakresu: identyfikacji i oceny zagrożeń występujących w procesach pracy, organizacji pracy i […]

Więcej

BHP dla pracodawców i innych osób kierujących pracownikami

Szkolenie jest przeznaczone dla: pracodawców, w tym osób kierujących przedsiębiorstwami państwowymi, spółkami, zakładami prywatnymi, urzędami, spółdzielniami, innych osób kierujących pracownikami (mistrzów, brygadzistów, kierowników wydziałów i innych komórek organizacyjnych). Celem szkolenia jest aktualizacja i uzupełnienie wiedzy i umiejętności w szczególności z zakresu: oceny zagrożeń występujących w procesach pracy oraz ryzyka związanego z tymi zagrożeniami, kształtowania bezpiecznych […]

Więcej