Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 15 grudnia 2017 r., w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy użytkowaniu wózków jezdniowych z napędem silnikowym do obsługi ww. wózków dopuszcza się osobę, która ukończyła 18 lat i posiada zaświadczenie kwalifikacyjne do obsługi wózków jezdniowych uzyskane na podstawie przepisów dotyczących trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych.

Imienne zezwolenia obowiązujące na podstawie rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 10 maja 2022 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy użytkowaniu wózków jezdniowych z napędem silnikowym tracą moc:

  1. wystawione do dnia 31. grudnia 2004  zachowują ważność nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2023 r.
  2. wystawione do dnia 31. grudnia 2014 zachowują ważność nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2026 r.
  3. wystawione od dnia 1 stycznia 2015 zachowują ważność nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2027 r.

Odwiedź nas na facebooku – Sylwia Kaczmarek (DOBRY KURS) sprawdź terminy najbliższych szkoleń, zadzwoń 794-543-096 lub przyjdź na kawę ustalimy indywidualny plan i ofertę szkoleń.