Serdecznie zapraszamy na szkolenie w zakresie obsługi wózków jezdniowych podnośnikowych z mechanicznym napędem podnoszenia.

Szkolenia będą cykliczne zazwyczaj drugi i czwarty weekend w miesiącu.

Kurs odbędzie się w dniach 13-14.04.2024 oraz 27-28.04.2024. Szkolenie obejmuje część praktyczną oraz teoretyczną. Na zakończenie szkolenia absolwent otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu szkolenia na wzorze Ministra Edukacji Narodowej, Certyfikat w języku angielskim.

Składamy również wnioski o przeprowadzenie egzaminu państwowego UDT.

Informacje i zapisy Sylwia 794543096