Pracodawco!

Sprawdź zaświadczenia kwalifikacyjne swoich pracowników. Upewnij się, że przedłożony dokument jest ważny. Możesz to zrobić klikając w poniższy link UDT.

Urząd Dozoru Technicznego – Wykaz zaświadczeń kwalifikacyjnych (udt.gov.pl)

Sprawdź również kwalifikacje jednostki szkoleniowej. RIS i CEIDG to podstawowe narzędzia do weryfikacji. Certyfikaty poświadczające nabyte kwalifikacje, przygotowanie pedagogiczne oraz ISO!

Wspólnie dbamy o bezpieczeństwo w przedsiębiorstwach.