1. Gdzie zrobię kurs na wózek widłowy?

Zapraszamy na ul. Podmiejską 18 (budynek WORD) Ośrodek Szkolenia Zawodowego DOBRY KURS Sylwia Kaczmarek.

2. Ile kosztuje kurs na wózek widłowy?

Koszt szkolenia 1000 zł + egzamin UDT

3. Czy kurs operatora wózka jest z wymianą butli gazowej?

Tak. Zgodnie z programem zatwierdzonym przez UDT wydajemy zaświadczenia o przeszkoleniu z bezpiecznej wymiany butli gazowej.

4. Jak sprawdzić wiarygodność instytucji szkoleniowej i jej pracowników?

W pierwszej kolejności należy sprawdzić NIP firmy czy jest to instytucja szkoleniowa z wpisem do Rejestru Instytucji Szkoleniowych w WUP. Kolejny krok to sprawdzenie certyfikatów ISO – świadczą one o jakości i wysokich standardach. Następnie sprawdź trenerów – czy posiadają zaświadczenia kwalifikacyjne w zakresie szkoleń oraz czy posiadają przygotowanie pedagogiczne!

Powierzaj swoją firmę profesjonalistom! Sprawdź jednostkę!

4. Czy uprawnienia na wózek widłowy są unijne?

Kurs kończy się wydaniem zaświadczenia na wzorze Ministra Edukacji Narodowej oraz certyfikatu w języku angielskim w zakresie ukończonego szkolenia.

5. Czy egzamin na wózek widłowy jest państwowy?

Tak. Po ukończonym szkoleniu absolwent przystępuje do egzaminu państwowego przed komisją powołaną przez Urząd Dozoru Technicznego. Po uzyskaniu wyniku pozytywnego UDT wydaje zaświadczenie kwalifikacyjne do wózka jezdniowego.

6. Czy po zdanym egzaminie mogę od razu zacząć pracę?

Po zdanym egzaminie należy zaczekać na wydawane przez UDT zaświadczenie.

8. Czy obcokrajowcy mogą uczestniczyć w szkoleniu i zdawać egzamin UDT?

Tak. Warunkiem uczestnictwa jest ukończone 18 lat oraz znajomość języka polskiego umożliwiająca przeprowadzenie sprawdzenie kwalifikacji lub zapewnienie tłumacza przysięgłego.

9. Czy zatrudnieni w mojej firmie obcokrajowcy muszą mieć uprawnienia na suwnice?

Tak, jeśli w ich zakresie obowiązków chcesz wpisać obsługę suwnicy.

10. Czy mogę przyjechać się zapisać?

Oczywiście. Zapraszamy! Wygodniej jest się wcześniej umówić. Prowadzimy szkolenia w firmach zewnętrznych bywa, że może nas nie być w biurze.

11. Jak długo ważne są uprawnienia UDT?

Uprawnienia ważne są 5 lub 10 lat.

12. Co zrobić żeby zaświadczenia nie utraciły ważności?

Należy złożyć wniosek w UDT