Suwnica to dźwignica pracująca w ruchu przerywanym jest urządzeniem transportu bliskiego wykorzystywanym do przemieszczania ładunków w zakładach pracy.

Operator suwnicy jest osobą odpowiedzialną za kontrolę stanu technicznego konstrukcji suwnicy jaki i wciągników i wciągarek. Do jego obowiązków należy bezpieczny dobór zawiesi oraz podwieszanie i transport ładunków lub współpraca z hakowym i sygnalistą.

Do obsługi niezbędne jest posiadanie wiedzy i umiejętności oraz zaświadczeń kwalifikacyjnych odpowiedniej kategorii.

Kurs obsługi suwnic kończy się egzaminem UDT oraz wydaniem zaświadczeń w zakresie obsługi suwnic, wciągników i wciągarek ogólnego przeznaczenia.

Serdecznie zapraszamy do kontaktu przedstawicieli firm. Przygotujemy spersonalizowaną ofertę dla Twoich pracowników.

Szkolimy również w języku rosyjskim i ukraińskim. Uczestnicy naszych szkoleń otrzymują materiały szkoleniowe w wybranym języku.