Serdecznie zapraszamy pracodawców do skorzystania z oferty szkoleń z obsługi wózków unoszących takich jak: paleciaki elektryczne prowadzone oraz z podestem dla operatora.

Kluczowe w kwestii bezpieczeństwa jest użytkowanie wózków zgodnie z zaleceniami producenta. Do obsługi dopuszczone mogą być osoby przeszkolone w ww. zakresie. Kurs prowadzony jest na podstawie zatwierdzonego programu przez UDT oraz instrukcji eksploatacji. Szkolenie kończy się egzaminem wewnętrznym oraz wydaniem zaświadczenia na wzorze MEN.

Zapraszamy do kontaktu Sylwia 794-543-096