Serdecznie zapraszamy na szkolenia w zakresie obsługi wózków jezdniowych unoszących elektrycznych prowadzonych i/lub z podestem dla operatora.

Szkolenie prowadzone jest na podstawie uzgodnionego i zatwierdzonego programu przez UDT.

Kurs kończy się egzaminem wewnętrznym oraz wydaniem zaświadczeń na wzorze Ministra Edukacji Narodowej.