Układnica – stanowi część systemu magazynowego. Nowoczesne układnice pracujące w trybie automatycznym (możliwy również tryb półautomatyczny lub ręczny), posiadają zestaw sensorów oraz elementy wykonawcze realizujące potrzebne ruchy robocze. Prócz układnic pracujących w trybie automatycznym możliwe są inne rozwiązania np. obsługiwane przez osobę poruszającą się wraz z podstawą ładunkową.

Definicja – Wytyczne UDT dotyczące eksploatacji urządzeń transportu bliskiego. Wydanie 2, czerwiec 2019

Szkolenia organizujemy dla osób pracujących w firmach posiadających takie urządzenia na terenie zakładu pracy.

Serdecznie zapraszamy

Sylwia 794-543-096

Adrian 570-597-115