Dźwig osobowy – urządzenie podnoszące obsługujące określone poziomy (przystanki), wyposażone w podstawę ładunkową (kabinę) poruszają się wzdłuż sztywnych prowadnic, nachylonych do poziomu pod kątem większym niż 15 stopni lub urządzenie podnoszące poruszające się po określonym torze nawet nieporuszające się wzdłuż sztywnych prowadnic.

Dźwig towarowy mały – urządzenie dźwigowe obsługujące określone poziomy przystankowe, z kabiną, do której wnętrza nie mają wstępu osoby ze względu a jej wymiary i wykonanie, poruszające się wzdłuż sztywnych pionowych prowadnic lub prowadnic nachylonych w stosunku do pionu pod kontem większym niż 15 stopni.

Dźwig budowlany jest to instalowane czasowo urządzenie ponoszące, obsługujące poziomy podestów przystankowych na placach budowy i obiektach inżynieryjnych za pomocą prowadzonej platformy, kosza lub innego rodzaju podstawy ładunkowej

Definicje – Wytyczne UDT dotyczące eksploatacji urządzeń transportu bliskiego. Wydanie 2, czerwiec 2019

            

Szkolenia  w zakresie obsługi dźwigów prowadzimy dla firm posiadających na swoim terenie takie urządzenia. Po uzyskaniu pozytywnego wyniku z egzaminu UDT kursant otrzymuje zaświadczenie kwalifikacyjne do obsługi dźwigów towarowo-osobowych ze sterowaniem wewnętrznym i szpitalnych lub dźwigów budowlanych (zgodnie z wnioskiem). Uprawnienia ważne są 10 lat zgodnie z załącznikiem nr 3 do Rozporządzenia Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie sposobu i trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych oraz sposobu i trybu przedłużania okresu ważności zaświadczeń kwalifikacyjnych.