Ogłaszamy nabór na kurs napełnienia i opróżniania zbiorników transportowych – nalewaki.  Kurs kończy się egzaminem przed Komisją powołaną przez Transportowy Dozór Techniczny. Wydany dokument jest bezterminowy.

Kurs i egzamin przeprowadzamy w Gorzowie Wlkp.

Planowany termin rozpoczęcia szkolenia 24.09.2018 r.