Serdecznie zapraszamy pracodawców do współpracy w ramach szkoleń zawodowych finansowanych lub dofinansowanych z budżetu KFS.

Przedsiębiorcą zatrudniający do 10 pracowników Krajowy Fundusz Szkoleniowy pokryje 100% wartości szkolenia, przedsiębiorcą zatrudniającym powyżej 10 pracowników na umowę o pracę 80% wartości szkolenia.

Bardzo chętnie pomagamy w wypełnianiu wniosków oraz kompletowaniu załączników.

Informacje KFS: http://gorzow.praca.gov.pl/-/55453-krajowy-fundusz-szkoleniowy

Serdecznie zapraszamy do współpracy.

Sylwia Kaczmarek 794-543-096, biuro@kursy-gorzow.pl