Serdecznie zapraszamy na szkolenie z zakresu obsługi pił spalinowych łańcuchowych.
Celem kursu jest uzyskanie uprawnień do obsługi pilarek łańcuchowych- mechanicznych. przy pracach w budownictwie i utrzymaniu zieleni wycince drzew przy drogach oraz poza lasami państwowymi.
Program szkolenia:
– budowa pilarki spalinowej oraz zasady eksploatacji
– techniki pracy pilarkami spalinowymi – łańcuchowymi
– BHP podczas obsługi pilarek mechanicznych
– charakterystyka zawodu pilarza
Wymóg ukończenia szkolenia i uzyskania odpowiednich uprawnień do obsługi pilarki łańcuchowej – spalinowej wynika z Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2006 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu niektórych prac z zakresu gospodarki leśnej.
Informacje i zapisy 794-543-096,