Ogłaszamy nabór na szkolenie przygotowujące Do egzaminu Państwowego na zarządzającego składowiskiem odpadów.

Kurs skierowany jest dla:

  • Osoby przygotowujące się do zdobycia świadectwa stwierdzającego kwalifikacje w zakresie gospodarowania odpadami.
  • Pracownicy zakładów gospodarki odpadami.
  • Pracownicy przedsiębiorstw komunalnych.
  • Kierownicy oraz zarządzający składowiskiem odpadów.

Zakres tematyczny obejmuje Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 września 2013 r. w sprawie stwierdzania kwalifikacji w zakresie gospodarowania odpadami, oraz Ustawę o ochronie środowiska.

Przygotowanie do egzaminu w Urzędzie Marszałkowskim w  Zielonej Górze w czwartym kwartale 2018 r.