Serdecznie zapraszamy na szkolenie z zakresu prac brukarskich.

Rozpoczęcie szkolenia 11.09.2017 r.

Kurs obejmuje:

Zajęcia teoretyczne ( 10 godzin ):
– zasady BHP i p.poż przy pracach brukarskich
– podstawowe wiadomości o robotach ziemnych
– pomiary przy budowie
– rodzaje podstawowego sprzętu i narzędzi
– materiałoznawstwo: rodzaje bruku i kostki polbrukowej (spoiwa, zaprawy, betony, grunty budowlane,
rodzaje bruku, rodzaje kostki polbrukowej)
Zajęcia praktyczne – wykonywanie prac brukarskich ( 90 godzin ):
– przygotowanie podłoża (skucie starej nawierzchni, wykonanie robót ziemnych)
– sposoby układania kostki brukowej
– posługiwanie się sprzętem, narzędziami, maszynami budowlanymi (ubijaki wibracyjne oraz
przecinarki do nawierzchni dróg)
– dokonywanie czynności pomiarowych podczas robót brukarskich
– wykonanie podłoża, podbudowy, podsypek i sprawdzenie szablonem profilu podsypki
– układanie krawężników drogowych i obrzeży chodnikowych
– rozbieranie uszkodzonych bruków i chodników
– układanie nawierzchni z kostki kamiennej na odcinkach prostych, łukach i skrzyżowaniach
– dokonywanie napraw nawierzchni brukowych chodników.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

Sylwia Kaczmarek 794-543-096