Zapraszamy na szkolenie z zakresu obsługi żurawi przeładunkowych. Rozpoczęcie szkolenia 02.08.2017 r. godzina 16:00.

Zapewniamy profesjonalne przeszkolenie przygotowujące do egzaminu UDT,  materiały szkoleniowe, dobrą kawę i poczęstunek. Termin egzaminu 18.08.2017 r.

Informacje 794-543-096 Sylwia Kaczmarek