Poniżej planowane terminy kursów ADR na rok 2022. Z uwagi na panującą sytuację epidemiczną ilość miejsc jest ograniczona. 

Informacje i zapisy  Sylwia Kaczmarek tel. 794-543-096, Adrian Filoda tel. 570-597-115.

Zakres

Miesiąc

Data

Kurs ADR

Styczeń

28-30.01.2022

Kurs ADR

Luty

25-27.02.2022

Kurs ADR

Marzec

25-27.03.2022

Kurs ADR

Kwiecień

22-24.04.2022

Kurs ADR

Maj

27-29.05.2022

Kurs ADR

Czerwiec

24-26.06.2022

Kurs ADR

Lipiec

29-31.07.2022

Kurs ADR

Sierpień

26-28.08.2022

Kurs ADR

Wrzesień

23-25.09.2022

Kurs ADR

Październik

28-30.10.2022

Kurs ADR

Listopad

25-27.11.2022

Kurs ADR

Grudzień

29-31.12.2022


Więcej informacji 794-543-096

Serdecznie zapraszamy!

KOSZT SZKOLEŃ:

ADR podstawa 500,00 zł/os.

ADR cysterna 300,00/os.

ADR materiały wybuchowe 450,00/os.

Koszt wydania zaświadczenia ADR 50,50 płatne w Ośrodku Szkolenia Zawodowego DOBRY KURS.

Szkolenie w zakresie ADR odbywa się na podstawie rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie prowadzenia kursów z zakresu przewozu towarów niebezpiecznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2383)