ADR – CYSTERNA

Kurs ADR  w zakresie przewozów materiałów niebezpiecznych w cysternach obejmuje 16 godzin kształcenia. Organizowany jest po odbyciu szkolenia w zakresie podstawowym. W celu usprawnienia szkolenia oraz uzyskiwania uprawnień przeprowadzamy szkolenia w jednym terminie. Osoby zainteresowane uzyskaniem rozszerzonych uprawnień zobligowane są do odbycia dodatkowych godzin szkolenia oraz do zdania egzaminu z ww. zakresu. 

Zapewniamy profesjonalne przeszkolenie przygotowujące do egzaminu Państwowego jak i do przyszłej bezpiecznej pracy,  materiały szkoleniowe (na własność), dobrą kawę oraz poczęstunek. 

Informacje i zapisy 794-543-096 biuro@kursy-gorzow.pl lub formularz zgłoszeniowy.