OBSŁUGA WCIĄGNIKÓW I WCIĄGAREK

Wciągnik – dźwignica służąca do podnoszenia i opuszczania ładunków na określonej drodze, z przejazdem lub bez, w której ładunki mogą być zawieszone przy zastosowaniu różnych urządzeń chwytających. Najczęściej wciągnik zbudowany jest z mechanizmu podnoszenia zamontowanego wraz z mechanizmem jazdy (lub bez niego) w jednym korpusie.

Wciągarka – dźwignica, która przekazuje siłę roboczą za pomocą cięgna (liny, pasa lub łańcucha), służąca do pionowego przemieszczania ładunku z wykorzystaniem elementu chwytnego. Najczęściej zespół mechanizmów jest zbudowany na odrębnej konstrukcji nośnej, którą może stanowić rama nośna. Wciągarki podlegające dozorowi technicznemu służą do podnoszenia ładunków w pionie, z możliwością przejazdu lub nie.

Program szkolenia obejmuje zagadnienia z zakresu:

  1. Wiadomości o dozorze technicznym,
  2. Ogólne wiadomości o wciągnikach i wciągarkach,
  3. Maszynoznawstwo specjalistyczne: budowa i eksploatacja,
  4. Obowiązki operatora przed rozpoczęciem pracy,
  5. Obowiązki operatora w trakcie pracy i po jej zakończeniu,
  6. Bezpieczeństwo i higiena pracy,
  7. Zajęcia praktyczne

Aby uzyskać uprawnienia do obsługi wciągników i wciągarek należy zdać egzamin przed Komisją powołaną przez UDT. Uzyskane zaświadczenie uprawnia do obsługi wciągników i wciągarek ogólnego przeznaczenia. Egzaminy organizujemy raz w miesiącu lub częściej w zależności od zapotrzebowania.

Informacje i zapisy  Sylwia Kaczmarek 794-543-096