OBSŁUGA PODESTÓW RUCHOMYCH PRZEJEZDNYCH

Podesty ruchome są to maszyny przeznaczone do przemieszczania osób na stanowiska robocze. Składają się co najmniej z platformy roboczej sterowanej ze stanowiska sterowniczego oraz konstrukcji nośnej. Wchodzenie jak również wychodzenie osób z platformy roboczej może odbywać się jedynie w określonym przez wytwórcę położeniach.

Definicja – Wytyczne UDT dotyczące eksploatacji urządzeń transportu bliskiego. Wydanie 2, czerwiec 2019

             

Czas trwania szkolenia to 35 godziny.

Program szkolenia obejmuje zagadnienia z zakresu:

  1. Wiadomości o dozorze technicznym,
  2. Pojęcie stateczności urządzenia
  3. Budowa podestu ruchomego,
  4. Aparaty i urządzenia bezpieczeństwa,
  5. Obsługa i eksploatacja podestów ruchomych
  6. Bezpieczeństwo i higiena pracy,
  7. Zajęcia praktyczne

Aby uzyskać uprawnienia do obsługi podestów ruchomych przejezdnych należy zdać egzamin przed Komisją powołaną przez UDT. Uzyskane zaświadczenie kwalifikacyjne uprawnia do obsługi podestów ruchomych przejezdnych wolnobieżnych samojezdnych (nożycowych, teleskopowych, teleskopowo-przegubowych, przegubowych) oraz montowanych na pojeździe. Egzaminy organizujemy raz w miesiącu lub częściej w zależności od zapotrzebowania.

Informacje i zapisy 794-543-096