OBSŁUGA WÓZKÓW JEZDNIOWYCH (WIDŁOWYCH)

Wózek jezdniowy podnośnikowy z mechanicznym napędem podnoszenia jest to wózek z przymocowaną platformą, widłami lub innymi urządzeniami do manipulowania ładunkami, przystosowany do podnoszenia ładunku spaletyzowanego lub nie, na wysokość umożliwiającą składowanie i pobieranie ładunku, a także układanie w gniazdach i podejmowanie z gniazd. Przez napęd mechaniczny, należy rozumieć wszelkie rodzaje napędu (spalinowy, elektryczny, hydrauliczny) nie wymagające bezpośredniego działania siły mięśni ludzkich podczas wykonywania czynności podnoszenia ładunku.

Definicja – Wytyczne UDT dotyczące eksploatacji urządzeń transportu bliskiego. Wydanie 2, czerwiec 2019

Szkolenie i egzamin przeprowadzane są na wózku TOYOTA

       

Czas trwania szkolenia to 35 godzin. Szkolenie prowadzone jest na podstawie uzgodnionego i zatwierdzonego programu z UDT.

Po zakończonym szkoleniu przeprowadzamy egzamin wewnętrzny. Po uzyskaniu pozytywnego wyniku wydajemy zaświadczenie o ukończeniu kursu na wzorze Ministra Edukacji Narodowej.

Aby uzyskać uprawnienia wydawane przez Urząd Dozoru Technicznego należy zdać egzamin przed Komisją powołaną przez UDT. Uzyskanie zaświadczenie kwalifikacyjne uprawnia do obsługi wózków jezdniowych podnośnikowych z mechanicznym napędem podnoszenia (stare II WJO) oraz wózków prowadzonych i zdalnie sterowanych (stare III WJO). Egzaminy organizujemy raz w miesiącu lub częściej w zależności od zapotrzebowania.