OBSŁUGA SUWNIC OGÓLNEGO PRZEZNACZENIA

Suwnica – dźwignica pracująca w ruchu przerywanym, w którym urządzenie chwytające jest podwieszone do wciągarki przejezdnej, wciągnika lub żurawia przemieszczających się po moście.

Program szkolenia obejmuje zagadnienia z zakresu:

  1. Wiadomości o dozorze technicznym,
  2. Maszynoznawstwo specjalistyczne,
  3. Eksploatacja,
  4. Bezpieczeństwo i higiena pracy,
  5. Zajęcia praktyczne

Aby uzyskać zaświadczenie kwalifikacyjne uprawniające do obsługi suwnic należy zdać egzamin przed Komisją powołaną przez UDT.  Zaświadczenie uprawnia do obsługi suwnic, wciągników i wciągarek ogólnego przeznaczenia. Egzaminy organizujemy raz w miesiącu lub częściej w zależności od zapotrzebowania.

W cenie szkolenia zapewniamy materiały szkoleniowe i piśmiennicze. Zapewniamy również wykwalifikowaną kadrę wykładowców i instruktorów.