OPERATOR HDS

Serdecznie zapraszamy na szkolenia w zakresie obsługi żurawi HDS. Szkolenia prowadzimy zgodnie z zapotrzebowaniem.

Zadzwoń, umów się na dogodny termin. Sylwia Kaczmarek 794-543-096, Adrian 570-597-115

Program szkolenia obejmuje zagadnienia z zakresu:

  1. Wiadomości ogólne,
  2. Budowa części mechanicznej podestu ruchomego,
  3. Budowa części elektrycznej. Zasilanie, napęd i sterowanie,
  4. Budowa części pneumatycznej lub hydraulicznej,
  5. Aparaty i urządzenia bezpieczeństwa,
  6. Obsługa i konserwacja,
  7. Wiadomości o dozorze technicznym,
  8. Bezpieczeństwo i higiena pracy,
  9. Zajęcia praktyczne

Aby uzyskać uprawnienia operatora ŻURAWI należy zdać egzamin przed Komisją powołaną przez UDT. Egzaminy organizujemy raz w miesiącu lub częściej w zależności od zapotrzebowania.

W cenie szkolenia zapewniamy materiały szkoleniowe i piśmiennicze, kawę, herbatę i ciasteczka. Zapewniamy również wykwalifikowaną kadrę wykładowców i instruktorów.