Zapraszamy pracodawców pełniących służbę BHP na okresowe szkolenie w wymiarze 64 godzin dydaktycznych.

Kurs kończy się egzaminem oraz wydaniem zaświadczenia o ukończeniu szkolenia na zworze MEN.

Szkolenie przeprowadzane jest zgodnie z rozporządzeniem w sprawie szkolenia BHP.