Slide
Kursy i Szkolenia
Ośrodek Szkolenia Zawodowego

Jako jednostka szkoleniowa znajdująca się w Rejestrze Instytucji Szkoleniowych pod numerem 2.08/00060/2017 Ośrodek Szkolenia DOBRY KURS Sylwia Kaczmarek, specjalizuje się w prowadzeniu kursów mających na celu zdobycie umiejętności oraz kwalifikacji do wykonywania zawodu. Wszystkie szkolenia prowadzimy z najwyższą starannością oraz jakością poświadczoną Certyfikatem ISO 9001:2015 NC-3094.

Slide
Kursy i Szkolenia
Ośrodek Szkolenia Zawodowego

Jako jednostka szkoleniowa znajdująca się w Rejestrze Instytucji Szkoleniowych pod numerem 2.08/00060/2017 Ośrodek Szkolenia DOBRY KURS Sylwia Kaczmarek, specjalizuje się w prowadzeniu kursów mających na celu zdobycie umiejętności oraz kwalifikacji do wykonywania zawodu. Wszystkie szkolenia prowadzimy z najwyższą starannością oraz jakością poświadczoną Certyfikatem ISO 9001:2015 NC-3094.

kursy

Szkolenia z zakresu przewozów towarów niebezpiecznych ADR przeznaczone jest dla kierowców zatrudnionych przy transporcie takich materiałów.

Od 2017 roku jesteśmy jednostką wpisaną do rejestru podmiotów prowadzących kursy w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych. Przez te wszystkie lata z przyjemnością spotykamy się z kierowcami, którzy po raz pierwszy uczestniczą w szkoleniu oraz tymi, którzy wracają do nas po 5 latach w celu odnowienia uprawnień. Cieszymy się, że tak chętnie polecacie nasz ośrodek szkolenia, świadczy to o jakości usług, profesjonalizmie kadry wykładowej i zaufaniu do nas.

Uprawnienia do obsługi urządzeń transportu bliskiego takich jak np., wózek jezdniowy (widlak), podesty ruchome przejezdne (nożycowe, teleskopowe, przegubowe, montowane na pojeździe), żurawie przenośne i przewoźne HDS, dźwigi towarowe i osobowe ( windy), suwnice i inne również nie podlegające pod UDT.

W zakładach pracy spotykamy różne maszyny i urządzenia ułatwiające pracę i transport ładunków, elementów, podzespołów itp. wykorzystywanych codziennie przez pracowników. Nie wszystkie urządzenia podlegają pod dozór techniczny jak np. wózki unoszące (paleciaki). Część z urządzeń podlega pod dozór uproszczony np. żurawie do 250 kg udźwigu. Oznacza to, że do ich obsługi operator nie musi mieć zaświadczeń kwalifikacyjnych nadanych przez UDT. 

Dzięki naszym uprawnieniom jako jednostka szkoleniowe wpisana do RIS mamy możliwość, wiedzę i umiejętności w zakresie szkoleń oraz prowadzenia dokumentacji wszystkich UTB.

szkolenia

UDT

Organizujemy szkolenia operatorów oraz konserwatorów urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu.

Procesy produkcji i magazynowania nie mogą się odbywać bez wykwalifikowanych operatorów. Bezpieczeństwo w środowisku pracy oraz wydajność zapewni tylko dobrze działający system zarządzania i kompetentny operator.

Wspólnie zadbamy o rozwój Twojego przedsiębiorstwa!

Współpracując ze służbami BHP oraz osobami kierującymi pracownikami i procesem produkcji wdrażamy systemy zwiększania efektywności w Twojej firmie bo wiemy jak ważna jest dla Ciebie ciągłość produkcji i bezpieczeństwo pracowników.

Aby zdobyć uprawnienia do obsługi urządzeń transportu bliskiego takich jak np., wózek jezdniowy (widlak), podesty ruchome przejezdne (nożycowe,  teleskopowe, przegubowe, montowane na pojeździe), żurawie przenośne i przewoźne HDS, dźwigi towarowe i osobowe ( windy), suwnice i inne podlegające dozorowi technicznemu, konieczne jest złożenie egzaminu przed komisją powołaną przez UDT z wynikiem pozytywnym.

Nasze szkolenia przeprowadzane są na podstawie zaakceptowanych i odebranych przez Urząd Dozoru Technicznego lub Transportowy Dozór Techniczny programów nauczania. Zachęcamy do weryfikowania jednostki oraz trenerów. Sprawdź komu powierzasz bezpieczeństwo w Twojej firmie.

Kadra naszej jednostki posiada szkolenia pedagogiczne oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu dzięki temu stosujemy metody nauki przez doświadczenie czyli na zdobywaniu wiedzy i umiejętności poprzez bezpośrednią interakcję z danym zagadnieniem lub problemem. Jest to proces, w którym uczymy się na własnych przypadkach i odkrywamy nowe rozwiązania przez praktyczne działanie.

 

Ośrodek szkolenia zawodowego

Dobry

 

 kurs

ul. PODMIEJSKA 18

66-400 Gorzów Wlkp.

biuro@kursy-gorzow.pl

kursy-gorzow@wp.pl